Na aankomst

In dit onderdeel beschrijven we de eerste vier stappen die u dient te ondernemen nadat u vanuit Nederland of België aangekomen bent in Denemarken.
In de steden Kopenhagen, Odense, Århus en Aalborg kan men voor een aantal van de hieronder genoemde stappen bij een International Citizen Service Center (in 2011 geopend), zodat men niet meer verschillende instanties hoeft te bezoeken.
 
STAP 1: EU-REGISTRATIEBEWIJS
Een EU-registratiebewijs is nodig in men als EU-burger uit Nederland of België meer dan drie maanden in Denemarken wil blijven. Ga voor meer informatie naar onze speciale pagina over het EU-registratiebewijs. U dient de aanvraag in te dienen voordat de drie maanden om zijn.
 
U kunt een aanvraagformulier voor het registratiebewijs (Ansøgning om EU-opholdsdokument) downloaden via Statsforvaltningerne (www.statsforvaltning.dk).
Nadat u dit formulier (Deens- en Engelstalig) hebt ingevuld, dient u dit persoonlijk in te leveren bij een plaatselijk Statsforvaltningskantoor. Deze vindt u hier: www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=4621.
 
De behandelingstijd is normaal 1 tot 2 weken, maar kan soms ook langer duren.

STAP 2: BEVOLKINGSREGISTER
Nadat u uw registratiebewijs hebt ontvangen, meldt u zich bij de Borgerservice in uw gemeente om u te registeren in het bevolkingsregister, Folkeregistret.
U dient het volgende mee te nemen:
 • paspoort of een andere persoonlijk legitimatiebewijs met foto
 • EU-registratiebewijs (EU-registeringsbevis)
 • eventuele geboorteaktes van uw kinderen
 • Indien getrouwd: huwelijkscertificaat
 • Indien gescheiden: bewijs van echtscheiding
 • Indien weduwe: bewijs van overlijden echtgenoot
U krijgt vervolgens een persoonsnummer (CPR-nummer) en een gezondheidskaart (Sundhedskort). Daarmee bent u verzekerd in het ziekenfonds. U dient bij uw registratie ook een huisarts in uw gemeente te kiezen, indien u onder groep 1 in het ziekenfonds valt. De Sundhetskort ontvangt u na ongeveer twee weken na uw registratie in Folkeregistret. Het is aan te raden dat u deze kaart altijd bij u heeft.
Voor mensen die vanuit een ander noordelijk land komen geldt dat men geen EU-registeringsbevis nodig heeft.
 
CPR-nummer
Alle inwoners van Denemarken hebben een CPR-nummer. CPR staat voor Centrale Person Register. Het is een persoonlijk identificatienummer dat u nodig zult hebben bij allerlei instanties, voor het openen van een bankrekening, het lenen van boeken in de bibliotheek, het afsluiten van een verzekering, etcetera.
Het CPR-nummer in Denemarken bestaat uit tien cijfers. De eerste zes cijfers zijn uw geboortedatum, de laatste vier cijfers zijn uw unieke identificatienummer. Het laatste cijfer geeft uw sexe aan. Een oneven getal voor mannen, een even getal voor vrouwen. Is uw CPR-nummer bijvoorbeeld 150463-6328, dan bent u op 15 april 1963 geboren en bent u een vrouw. 

STAP 3: BELASTINGKAART

Als werknemer in Denemarken dient u inkomstenbelasting in Denemarken te betalen. Daarom dient u een belastingkaart (Skattekort) te hebben, die u bij een regionaal belastingkantoor (Skattecenter) kunt aanvragen. De belastingkantoren kunnen u ook adviseren over eventuele aftrekposten, etc.
Het formulier dat u dient in te vullen kunt u hier downloaden, invullen en daarna toezenden aan uw regionale belastingkantoor.
De volgende documentatie dient u bij te voegen:
 • kopie paspoort of een ander persoonlijk identiteitsbewijs met foto
 • kopie arbeidsovereenkomst
 • kopie huwelijksakte, indien van toepassing.
NB: Indien er veranderingen in uw inkomen optreden, u een woning in Denemarken koopt, een lening afsluit, etc., dient u contact op te nemen met de Deense belastingdienst om deze veranderingen door te geven en een nieuwe belastingkaart aan te vragen.

STAP 4: BANKREKENING
Voor het openen van een bankrekening in Denemarken dient u de volgende zaken mee te nemenrb naar de bank:
 • Arbeidsovereenkomst
 • Persoonlijke legitimatie met pasfoto
 • Documentatie waaruit blijkt wat uw adres in Denemarken is
Uw werkgever in Denemarken kan u in de meeste gevallen adviseren over een lokale bank of filiaal. Vergeet niet uw bankrekeningnummer (kontonummer) door te geven aan uw werkgever, in verband met het uitbetalen van het salaris.